Przejdź do treści

Pomoc

Oświadczenia

Zakładka Oświedczenia pozwala użytkownikowi na podejrzenie obecnego stanu złożonych oświadczeń o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczą jak i na złożenie nowego oświadczenia.

Aby podejrzeć obecny stan przesłanych oświadczeń należy kliknąć w przycisk Aktualny stan oświadczeń. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku z aktualnym stanem oświdczeń jak i historią zmian danych oświadczeń składanych przez użytkownika. 

Kliknięcie w przycisk Przejdź do oświadczenia, pozwoli użytkownikowi na wypłenienie w systemie krokowym nowego oświadczenia.


Ułatwienia dostępu: