Przejdź do treści

Pomoc

Podgląd konsultacji

Klikając bezpośrednio w tytuł, użytkownik przejdzie do podglądu szczegółów wybranej konsultacji.

Widok podglądu jest podzielony na sekcje. Sekcja opisu konsultacji zawiera szczegółowe informacje. W sekcji lokalizacji, o ile zostanie zdefiniowana przez urząd, pojawi się obszar którego dana konsultacja dotyczy. Sekcja załączniki wyświetla wszystkie dokumenty z jakimi urząd pozwala zapoznać się użytkownikowi w ramach danej konsultacji. Dodatkowo jeżeli format załączonych dokumentów na to pozwala, zostaną one wyświetlone bezpośrednio w podglądzie konsutlacji bez potrzeby ich pobrania.

Każda z konsultacji posiada również sekcje danych podstawowych. Zawarto w niej datę rozpoczęcia jak i datę zakończenia określającą czas w jakiej użytkownik może wziąć udział w danej konsultacji, rodzaj jak i obecny status oraz kategorie.


Ułatwienia dostępu: