Przejdź do treści

Pomoc

Moje dane

W pozycji menu możesz zapoznać się z zapisanymi w systemie danymi takimi jak:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • skrytka ePUAP
 • drugie imię
 • e-mail
 • data urodzenia
 • numer dowodu osobistego
 • NIP
 • adres zamieszkania
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • imię matki
 • imię ojca
 • nazwisko rodowe
 • nr telefonu stacjonarnego
 • nr telefonu komórkowego
 • numer konta bankowego

Przy zaznaczeniu opcji dotyczących wypełnienia danych dla firmy, dane te również będą możliwe do wprowadzenia.

W zakładce tej istnieje także opcja utworzenia hasła dostępowego do logowania standardowego do portalu, a także zmiany tego hasła. Dane możesz modyfikować i zapisywać w celu uzupełnienia automatycznie danych w wysyłanych formularzach.

W zakładce Oświadczenia

można sprawdzić stan aktualnie zaakceptowanych oświadczeń jak i historię zmian , oraz przejść do ich edycji wybierając 

Po wybraniu opcji użytkownik otrzyma informację o stanie przesłanych przez siebie zgód jak również historię ich zmian wraz z każdym przesłanym oświadczeniem.


Ułatwienia dostępu: