Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o zmianę adresu do doręczeń
WN-154
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a
ZGLO
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-3(1)
9
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
WN-21-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
WN-23-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
WN-22-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
WN-468-fb
Wymagane dokumenty Do formularza należy dołączyć wypełniony i podpisany skan dokumentu: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: